clients and creations

menu

Mediterra / 全新品牌识别

BRAND CREATION

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

BRAND IDENTITY / 全新品牌识别

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

PACKAGING CEREAL BAR / 全新产品包装 CEREAL BAR

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

PACKAGING BOX COMP / 全新产品包装 BOX COMP

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

BROCHURE / 品牌手册

2014

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

WEBSITE / 品牌网站

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography

2014

AIR PARIS

2014

AIR PARIS

Mediterra / 全新品牌识别

BROCHURE / 品牌手册

Concept and Creative Direction

Concept

Creative Direction

Art Direction

Photography